wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Фирма „Рострейд“ ЕООД реализира проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Рострейд ЕООД” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Това стана ясно по време на пресконференция, организирана по повод старта на проекта. Планираната продължителност е 18 месеца, а стойността на проекта е 385 583.00 лв., от които 274 828,10 лв. са безвъзмездната помощ.

„Рострейд“ ЕООД е предприятие, което извършва своята дейност в сектор „С“  „Производство на опаковки от пластмаси“. Изпълнението на проекта ще доведе до намаляване на въглеродните емисии с цели 335 тона и спестяване на енергия в размер на 409 MW в рамките на една календарна година. Дейностите по проекта предвиждат закупуване на машини за производство на бутилки от полиетилен терефталат, мелница за рециклиране на технологичен отпадък, преопаковаща машина, винтов компресор, автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението.

„Европейските програми дисциплинират и в същото време подпомагат по-бързото и устойчиво разрастване на компанията“, категоричен бе управителят и собственик на „Рострейд“ ЕООД – Росен Рачев. Той отбеляза, че предстои обучение на служителите във фирмата за работа с новото оборудване.

С реализацията на проекта, компанията ще въведе в практиката си Система за енергиен мениджмънт и ще сертифицира дейността си по стандарт ISO 50001. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.