wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Повече от 60 пловдивчани и гости на града взеха активно учасие в организираната от ОИЦ-Пловдив двудневна конференция на тема „Съхранение, опазване и популяризиране на културното наследство в област Пловдив“, част от Празниците на Стария град 2018.

Събитието, провело се на 17 и 18 септември, изпълни с живот в Дановата къща, която бе домакин на конференцията и гостите, дошли от различни градове от областта и страната, сред тях София, Плевен, Хасково, Пазарджик, Първомай, Стамболийски, Брезово и др.

Гост лектор през първия ден беше Проф. Тодор Кръстев. В своето изложение на тема „Културното наследство на Пловдив: от стратегия за опазване към архитектура“ Проф. Кръстев представи ефикасни инструменти за опазване и методи за устойчивото развитие на културното наследство. Той бе категоричен, че в бъдеще, е необходимо да се заложи на силен граждански и административен ресурс, ясна стратегия и далновидна политика за постигане на цели. В допълнение проф. Кръстев заяви, че приоритет на управляващите трябва да бъде превръщането на наследството в ресурс за бъдещо развитие.

Арх. Петкана Бакалова представи темата „Цифров туризъм“. По време на лекцията си, тя изтъкна, че важна част от културното наследство са презентацията и популяризирането му. „Съществуват съвременни методи за представяне на културното историческо наследство, а именно чрез виртуална и добавена реалност“, съобщи тя. „Освен материално, съществува и нематериално културно наследство, което е душата, и чрез днешните технически възможности за експониране, тя може да бъде уловена“, разясни арх. Бакалова. Сред начините са: използване на компютърна анимация, която създава интерактивна реалност, виртуално пресъздаване на образи и картини, видими чрез очила, прожекции на 3D образи върху холографско фолио, използване на гугъл очила, изпълняващи гласови команди.

Лекторите, сред които арх. Петър Петров, арх. Радка Стефанова и арх. Виолета Раева направиха своите изложения като обясниха на теория и практика термините реставрацията и консервацията на културни обекти с цел създаване на туристически продукт. „Културното наследство на Пловдив е с висока стойност, а градът ни е част от туристическите дестинации в света. Ето защо изпълнителната власт трябва да се намеси и да съдейства за превръщането на многобройните обекти, част от културното ни наследство, в общодостъпни, за да показваме пред света това богатство“, заключи арх. Стефанова.

Днес, 19 септември 2018 г., до 16:00 часа пред Галерия „Златю Бояджиев“ в Старинен Пловдив, (ул. „Съборна“№18), екипът на ОИЦ-Пловдив реализира изнесена приемна, за да популяризира актуалните възможности за финансиране от фондове на ЕС пред широката общественост.

В периода 24-29 септември 2018 год. Областен информационен център-Пловдив ще вземе участие в 74-ия Международен технически панаир в гр. Пловдив. Специализираният щанд на ОИЦ ще бъде разположен в палата №10.

Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център в гр. Пловдив” се осъществява с финансовата подкрепа на Oперативна програма „Добро управление“.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.