wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център-Пловдив популяризира дейността си на Есенния панаир в града под тепетата, който се проведе от 24 до 29 септември 2018 г. Екипът на ОИЦ беше сред изложителите на един от най-авторитетните делови форуми за инвестиционни стоки и технологии, както у нас, така и в цяла Югоизточна Европа.

Стотици пловдивчани и гости на града от страната и чужбина, сред които Индия, Русия и Чехия, посетиха специализирания щанд на ОИЦ, за да потърсят информация за възможностите за европейско съфинансиране с цел инвестиране в страната в отрасъл металургия и сектор тежка промишленост. Експертие на пловдивския информационен център представиха Оперативните програми, финансиращи иновации у нас, както и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Също така популяризираха други конкурси на европейско и национално ниво, които предоставят средства за развитие на бизнес и обмен.

На щанда на ОИЦ-Пловдив всички посетители имаха възможност да разгледат, прочетат и получат информационни и рекламни материали.

Проект „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.