wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пловдив 331

ОИЦ-Пловдив информира медиите: 204 млн. лв. са изплатените средства по проекти в областта

Над 204 млн. лева са изплатените средства по проекти, реализирани на територията на 18-те пловдивски общини от началото на втория програмен период у нас (2014-2020), сочи справка от електронната платформа…

Продължава...

„КАМ – 919“ ЕООД представи пред експертите на ОИЦ-Пловдив старта по изпълнението на проект по ОПИК

Пловдивската фирма „КАМ - 919“ ЕООД изпълнява проект „Енергийна ефективност в КАМ-919 ЕООД” чрез Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0306-C01 по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Целта…

Продължава...

505 ученици участваха в кампанията „Опознаване на проекти, финансирани от ЕС“

Информационната кампания на ОИЦ-Пловдив „Опознаване на проекти, финансирани от ЕС“, която стартира в края на 2017 година, приключи днес. Общо 505 възпитаници на 18 начални, основни и средни училища от…

Продължава...

„Брод Лъки“ ЕООД въвежда енергоефективно оборудване чрез проект по ОПИК 2014-2020

„Брод Лъки“ ЕООД, специализирана в производството на горен трикотаж (пуловери, жилетки), изпълнява проект „Въвеждане на енергоефективно производствено оборудване в „Брод Лъки“ ЕООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност“ по…

Продължава...

ОИЦ-Пловдив присъства на информационен ден по проект „Повишаване на енергийната ефективност в Щека Електроник България ЕООД“

Експерти на Областен информационен център-Пловдив присъстваха на информационен ден по проект „Повишаване на енергийната ефективност в „Щека Електроник България ЕООД“. Проектът е на стойност 2 322 315,50 лв., от които 1 161 157,75 лв.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.