wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пловдив 331

Отвориха приема по седем очаквани процедури на подмярка 7.2 от ПРСР за близо 200 млн. лв., ОИЦ ги популяризира в пловдивските общини

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) отвори дългоочаквания прием на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от…

Продължава...

Пловдивските общини в очакване на подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони

Голяма част от общините от територията на област Пловдив очакват отварянето на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за…

Продължава...

Стотици посетители на АГРА 2018 потърсиха информация на щанда на ОИЦ-Пловдив

Областен информационен център-Пловдив популяризира дейността си по време на 27 Международна селскостопанска изложба АГРА 2018, която се проведе от 21 до 25 февруари в гр. Пловдив. Стотици пловдивчани и гости…

Продължава...

Обявиха прием по подмярка 4.2 от ПРСР, ОИЦ-Пловдив я представи в общините Лъки, Съединение, Брезово и „Родопи“

Областен информационен център-Пловдив реализира още четири безплатни публични информационни събития в Област Пловдив за представяне на актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по структурните фондове на Европейския съюз през 2018…

Продължава...

ОИЦ-Пловдив стартира публичните информационни събития в областта

Областен информационен център-Пловдив стартира публичните информационни събития в Област Пловдив за представяне на актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по структурните фондове на Европейския съюз през 2018 година. Домакини на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.