wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пловдив 331

Пловдивска фирма намалява вредни емисии чрез проект по ОПИК

Фирма „Рострейд“ ЕООД реализира проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Рострейд ЕООД” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Това стана ясно по време на пресконференция, организирана по…

Продължава...

Голямо предприятие повишава енергийната си ефективност

В завод „Нова Трейд“, гр. Съединение, се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0080-С01 между Министерството на икономиката и „Нова Трейд“ ЕООД по проект:…

Продължава...

Фирма за търговия и рециклиране на полимери, повишава енергийната си ефективност чрез проект за близо 2,5 млн. лв. по ОПИК 2014-2020

Фирма „Каскада“ ООД, ситуирана в с. Царацово, община Съединение, започна изпълнението на проект „Устойчиво енергийно развитие в Каскада ООД” по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна…

Продължава...

Ученици от Раковски се впуснаха в първите приключенски игри, част от кампанията „Опознаване на проекти, финансирани от ЕС“

Четири отбора от ученици, възпитаници на Професионална гимназия „Петър Парчевич в гр. Раковски, мериха сили по време на първите приключенските игри, част от информационната кампания на ОИЦ-Пловдив „Опознаване на проекти,…

Продължава...

ОИЦ-Пловдив стартира кампания „Опознаване на проекти, финансирани от ЕС“

ОИЦ-Пловдив стартира информационна кампания „Опознаване на проекти, финансирани от ЕС“. Тя ще се проведе в 18 училища в пловдивските общински градове. Предвижда се 9 от събитията да бъдат реализирани до…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.