wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пловдив 331

ОИЦ-Пловдив обиколи общините в областта, стартира нова кампания

Екипът ОИЦ-Пловдив проведе информационно събитие в гр. Садово, където представи предстоящите възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз“, с което приключи втората…

Продължава...

ОИЦ-Пловдив представи очаквани възможности по ЕСИФ

Над 50 жители от селата Зелениково на община Брезово и Крумово - община „Родопи“ взеха активно участие в информационните събития на ОИЦ-Пловдив на тема „Предстоящи възможности за кандидатстване по Европейските…

Продължава...

България - домакин на среща на Съвета на върха по време на председателството

„България ще бъде домакин на първата среща на Съвета на върха (Съвет на политическите лидери на Европа), която се провежда извън Люксембург и Белгия. Събитието ще се състои на 17…

Продължава...

Градовете Сопот и Калофер домакини на информационни срещи на ОИЦ-Пловдив

Пловдивските градове Сопот и Калофер бяха домакини на едни от последните информационни срещи на ОИЦ – Пловдив в 18-те пловдивски общини за популяризиране на предстоящите възможности за европейско финансиране от…

Продължава...

Жителите на Перущица с интерес към възможностите за развитие на предприемачество

Процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която се очаква да бъде отворена за прием на проектни предложения до края на 2017 г., предизвика най-голям интерес по…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.