wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пловдив 331

ОИЦ-ПЛОВДИВ НА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“

Експертите на Областен информационен център – Пловдив присъстваха на откриващата пресконференция по проект „Социална политика и добри практики в Шнайдер Електрик България“. Фирмата е бенефициент по процедура „Добри и безопасни…

Продължава...

Село Житница и град Куклен домакини на информационни срещи на ОИЦ – Пловдив

Информационни срещи, посветени на предстоящите възможности за финансиране на млади предприемачи и земеделски производители проведе Областен информационен център –Пловдив в град Куклен и село Житница. Пред присъстващите експертите на пловдивския…

Продължава...

ОИЦ – Пловдив представи очаквани подмерки от ПРСР и процедура по ОПИК в Асеновград и Хисаря

Повече от 60 представители на общинските администрации в пловдивските общини Асеновград и Хисаря, земеделски производители, читалищни дейци, управители на фирми и граждани присъстваха на информационните събития, организирани от ОИЦ-Пловдив в…

Продължава...

ОИЦ-Пловдив се срещна с кандидат-бенефициенти по време на Фермер Експо Раковски 2017

По покана на организацията на производителите „Фермерско мляко” ООД, експертите на Областен информационен център – Пловдив посетиха Фермер Експо Раковски 2017, където осъществиха среща с кандидат-бенефициенти на тема „Възможностите за…

Продължава...

ОИЦ – Пловдив представи процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК в гр. Раковски

Процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 представиха експертите на ОИЦ – Пловдив на информационна среща в град Раковски. На събитието присъстваха представители на общинската администрация…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.