wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пловдив 331

ОИЦ-Пловдив гост на въвеждаща пресконференция на Темподем ЕООД

Въвеждаща пресконференция, във връзка със стартирането на проект "Повишаване на енергийната ефективност в Темподем ЕООД", бе реализирана в административната сграда на фирмата в село Труд, община „Марица“. Общата стойност на…

Продължава...

Пловдивска фирма повишава енергийна си ефективност с 61% до 2019 г.

Екипът на ОИЦ-Пловдив присъства на първото публично информационно събитие - въвеждаща пресконференция по проект „Енергийна ефективност на фирма „МПЛАСТ“ ООД“ в град Пловдив. Това е вторият спечелен проект на фирмата,…

Продължава...

ОИЦ – Пловдив популяризира дейността си на 73-ия Международния технически панаир

Стотици пловдивчани и гости на града посетиха специализирания щанд на Областен информационен център – Пловдив, по време на 73-то издание на Международния технически панаир, който се проведе от 25 до…

Продължава...

Успешно се развива България през първите 10 години членство в ЕС

Форум на тема „България в Европейския съюз:10 години по-късно“ се проведе в Дом на културата „Борис Христов“. Официален гост на събитието бе г-н Стефан Стоянов заместник-кмет на община Пловдив с…

Продължава...

ОИЦ – Пловдив с информационни събития в Първомай и Пловдив

ОИЦ-Пловдив проведе две информационни събития в градовете Първомай и Пловдив.   Процедурите „Развитие на социалното предприемачество” и „Подкрепа за предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, представиха експертите на Областен…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.