wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пловдив 331

ОИЦ-Пловдив приключи успешно втората за 2018 г. информационна кампания

С публични информационни събития в с. Първенец на община „Родопи“ и гр. Кричим, община Кричим, екипът на Областен информационен център-Пловдив сложи официален край на втората годишна кампания за популяризиране на…

Продължава...

ОИЦ-Пловдив се включи в информационен ден по проект „Енергийна ефективност в „ГАП-07“ ЕООД“

Информационен ден по проект „Енергийна ефективност в „ГАП-07“ ЕООД“ се състоя в базата на предприятието, където управителят г-н Иван Стоянов представи сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности и…

Продължава...

Стотици посетиха щанда на ОИЦ-Пловдив по време на Есенния панаир

Областен информационен център-Пловдив популяризира дейността си на Есенния панаир в града под тепетата, който се проведе от 24 до 29 септември 2018 г. Екипът на ОИЦ беше сред изложителите на…

Продължава...

Конференция на ОИЦ-Пловдив изпълни с живот Данчовата къща в Стария град

Повече от 60 пловдивчани и гости на града взеха активно учасие в организираната от ОИЦ-Пловдив двудневна конференция на тема „Съхранение, опазване и популяризиране на културното наследство в област Пловдив“, част…

Продължава...

ОИЦ-Пловдив проведе информационни събития в с. Житница и гр. Раковски

Екипът на Областен информационен център-Пловдив реализира две информационни събития в общините Калояново и Раковски. Те са част от втората за 2018 година информационна кампания на ОИЦ-Пловдив за популяризиране на актуалните…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.