wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пловдив 331

ОИЦ – Пловдив обиколи 18-те общини в областта

Близо 600 души взеха участие в събитията на Областен информационен център – Пловдив, които експертите организираха в 18-те общини в областта през изминалите три месеца. Домакини на последните срещи бяха…

Продължава...

ОИЦ – Пловдив с мобилен офис в гр. Садово

Повече от 30 жители на град Садово посетиха мобилния офис на Областен информационен център – Пловдив и потърсиха информация за актуалните възможности за кандидатстване с проекти, финансирани от Европейските структурни…

Продължава...

Програмата за развитие на селските райони – най-атрактивна в Куклен и Перущица

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) предизвика най-голям интерес сред жителите в пловдивските градове Куклен и Перущица по време на реализираните от ОИЦ – Пловдив мобилни офиси. Разясненията на…

Продължава...

Жителите на с. Труд, община „Марица“ с най-голям интерес към възможностите за развитие на култура и образование

Екипът на Областен информационен център – Пловдив проведе информационна среща в село Труд, община „Марица“ на тема: „Актуални възможности за финансиране на проекти чрез ЕСИФ и други фондове в областта…

Продължава...

ОИЦ-ПЛОВДИВ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В “БИО ФРЕШ“ ООД“

Екипът на Областен информационен център – Пловдив присъства на пресконференция по проект „Подобряване на производствения капацитет в „Био Фреш“ ООД“. Фирмата е бенефициент по процедура „Подобряване на производствения капацитет в…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.