Печат на тази страница

   pdfСписък на одобрените проекти за България

Пълният списък на одобрените проекти е публикуван на сайта на фонда: http://www.decentwork.no/ 

 

 НАД 16 МИЛИОНА ЕВРО ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА 

С решение от 21 май 2013 г. Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 бе официално одобрена от Комитета на финансовия механизъм, включващ представители на страните-донори - Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. Бюджетът на програмата е в размер на 16 470 588 евро с националното съ-финансиране. С програмата ще бъдат подпомогнати дейности за възстановяване и опазване на културното наследство, осигуряване на достъпност на културното наследство, документиране на културната история, представяне на съвременни изкуства и култура и др.

Програмен оператор на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства" е Министерството на културата. 

НАД 600 ХИЛЯДИ ЕВРО ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И НОРВЕГИЯ, ИСЛАНДИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН

На 10 април 2013 г. работният план за изпълнение на Фонда за двустранни отношения на национално ниво (ФДОНН)  по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 г. бе официално одобрен от страните-донори. Целта на Фонда е насърчаване на двустранните отношения между България и страните-донори посредством обмен на опит и добри практики в области от взаимен интерес. Бюджетът по Фонда е в размер на 633 000 EUR,съгласно Споразумението за финансиране на Техническа помощ и Фонд за двустранни отношения на национално ниво, подписано между Националното координационно звено и страните-донори.

В изпълнение на работния план по ФДОНН ще бъдат подкрепени дейности в следните приоритетни области:

 • Обмяна на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск (приоритет 1);
 • Популяризиране на европейските ценности и по-специално изучаването на история в мултикултурно общество (приоритет 2);
 • Предварително дефинирани инициативи в областта на извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;
 • Предварително дефинирани инициативи, насърчаващи партньорства за научни изследвания, регионално сътрудничество по теми от двустранен интерес, както и инициативи, насочени към засилване на сътрудничеството с междуправителствени организации;
 • Фонд за пътувания във връзка с участие в семинари, конференции по теми в обхвата на всички програмни области по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014.

По приоритети 1 и 2 ще бъдат обявени публични покани за набиране на предложения, за които ще научите своевременно от нашия сайт.

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ ПО ПРОГРАМА BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК" ФИНАНСИРАНА ОТ ФМ НА ЕИП 2009 - 2014

Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурс за избор на външни оценители за участие в оценителна комисия за подбор на проектни предложения по Компоненти 1 и 2 на Програма „Деца и младежи в риск", финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Срокът за кандидатстване е 15 дни, считано от 18 април 2013 г. Повече информация, включително и документи за кандидатстване можете да намерите тук: файл 1; файл 2.

 

 

Националното координационно звено и посолството на Кралство Норвегия в София имат удоволствието да представят първия брой на съвместен бюлетин включващ актуална информация по изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм в България. Изданието ще излиза 4 пъти годишно и съдържа обзор на изминалите и предстоящи събития, както и покани за набиране на проектни предложения. Ще Ви запознаем и с добри практики сред реализираните проекти. Приятно четене на брой първи.

БЪЛГАРИЯ Е СРЕД ВОДЕЩИТЕ ДЪРЖАВИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ФМ НА ЕИП И НФМ

Успешно затваряме  стария финансов период, с очаквана усвояемост над 80% след последните плащания

 

 

 

В периода 27-29 ноември 2012 г. Националното координационно звено по ФМ на ЕИП и НФМ беше домакин на три събития, обхванали широк спектър от експерти, ангажирани с осъществяването на двата финансови инструмента.

На 27 ноември се проведе обучение за програмни оператори по темите логическа рамка, резултати и управление и оценка на риска. В него взеха участие 40 представители на всички програмни оператори, както и представители от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС" и д-я „Национален фонд" на Министерство на финансите. Модератори на обучението бяха г-жа Ингер Стол и г-жа Трине Ериксен от Офиса на финансовия механизъм. В рамките на курса бяха разгледани практически въпроси, сред които създаване на добра логическа връзка между програми и проекти, статистическия наръчник, наблюдение и докладване по програми. Участниците се включиха и в серия практически занимания, включително идентифициране на допускания и рискове, както и определяне на база, цел и индикатор.

 

 

На следващия ден - 28 ноември се проведе друго обучение, насочено към националните координационни звена от държавите бенефициенти по ФМ на ЕИП и НФМ. Участие взеха представители от звената в Унгария, Гърция, Румъния и България, като обучението премина под формата на дискусия и обсъждане на стратегическия доклад, който всяка държава ще подава веднъж годишно. Участниците представиха натрупания опит от предишния програмен период и очакванията си за бъдещите доклади. Бяха разгледани специфични аспекти на докладването и предизвикателствата, която всяка страна среща при изготвянето на доклада.

 

 

На 29 ноември се проведоха годишните срещи за отчитане на напредъка в изпълнението на двата финансови механизма - последната годишна среща по ФМ на ЕИП 2004 - 2009 и Норвежката програма за сътрудничество с България, както и втората годишна среща по ФМ на ЕИП и НФМ 2009 - 2014. От българска страна, съпредседател на форумите бе министър Томислав Дончев, а от страна на държавите донори - г-н Стейнар Хаген, заместник-генерален директор в МВнР на Кралство Норвегия. По време на срещите Р България представи постигнатия напредък по двата механизма, като се начертаха и приоритетните дейности за следващата година. Кралство Норвегия и Офисът на Финансовия механизъм дадоха висока оценка на постигнатото от Р България, както за стария финансов период, където е постигната усвояемост от 75%, с очакване след последните плащания тя да бъде над 80%, така и по новия период, по който 8 от програмните предложения са одобрени и предстои да се пристъпи към тяхното изпълнение. На база на тези успехи, България е сред водещите държави по напредък в изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2009 - 2014, беше отбелязано в оценката на гостуващата делегация.

ОДОБРЕНИ 6 ПРОГРАМИ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

 

 

На 12.09.2012 г. на церемония в „Гранитна зала" на МС се проведе Официалното откриване на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм за периода 2009 - 2014 г. В рамките на събитието, бяха подписани споразумения за изпълнение на четири от програмите, които са одобрени от Комитета на финансовия механизъм:

 • „Деца и младежи в риск" с програмен оператор Министерство на образованието, младежта и науката - презентация
 • „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" с програмен оператор дирекция „Оперативна програма: Техническа помощ" - презентация
 • „Корективни услуги, включително и без прилагане на мерки за задържане" с програмен оператор Министерство на правосъдието - презентация
 • „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната система" с програмен оператор Министерство на правосъдието - презентация

Три от тях - „Деца и младежи в риск", „Корективни услуги, включително и без прилагане на мерки за задържане" и „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната система"  се реализират в партньорство със Съвета на Европа.

На събитието бяха представени и още две програми, които вече са подписани:

 • „Иновации за зелена индустрия" с програмен оператор норвежката държавна агенция „Иновация Норвегия" - презентация
 • „Фонд за неправителствени организации" с програмен оператор избран след конкурс от Офиса на финансовия механизъм - Институт „Отворено общество" в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи" - презентация

От българска страна в събитието участваха министърът по управление на средствата от ЕС г-н Томислав Дончев, министърът на правосъдието г-жа Диана Ковачева, министърът на образованието, младежта и науката г-н Сергей Игнатов. Официалната делегация от Кралство Норвегия беше представлявана от г-жа Грю Ларшен - държавен секретар и зам.-министър на външните работи на Кралство Норвегия, Н.Пр. г-жа Тове Скарстейн, посланик на Норвегия в България, г-н Щейнар Хаген, заместник-генерален директор в Министерство на външните работи на Кралство Норвегия, г-жа Ингрид Шулеруд, посланик, МВнР на Норвегия, г-жа Верена Тейлър, и.д. директор на офиса на Генерална дирекция програми на Съвет на Европа и г-н Ролф Алмклов, регионален директор за Централна Европа на Иновация Норвегия.

Така общият брой на одобрените програми достигна седем, след като през декември миналата година стартира първата програма - „Глобален фонд за достойни условия на труд". Информация за нея можете да откриете в предишни материали публикувани на сайта.

Размерът на финансирането за България по двата механизма е 126,6 милиона евро, като паралелно с приоритетните области се обръща внимание и на хоризонтални въпроси, като подобряване живота на ромите и укрепване на двустранните отношения между Р България и страните донори.

Повече информация за двата финансови инструмента и програмите, които се реализират в България можете да откриете в публикуваните брошури:

В БРЮКСЕЛ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ПРОГРАМНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 6 ПРОГРАМИ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И 6 ПРОГРАМИ ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

Набирането на проектни предложения ще започне след одобрението на програмите от Офиса на ФМ на ЕИП, което се очаква в периода юни - септември 2012 г.

Съгласно Регламентите за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо  пространство и Норвежкия финансов механизъм за периода 2009 - 2014 г. програмните оператори в съответните ресорни министерства изготвиха и представиха в Брюксел програмните предложения съответно за 6 програми по ФМ на ЕИП и 6 програми по Норвежкия финансов механизъм.

Програмните предложения засягат следните области: :

За Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство:

ПО 1 - Интегрирано управление на морските и вътрешни води;

ПО 2 - Биоразнообразие и екосистеми;

ПО 5 и 6 - Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници;

ПО 11 - Деца и младежи в риск;

ПО 16 и 17 - Консервация и възстановяване на културното и природно наследство;  

ПО 19 - Фонд за стипендии

За Норвежкия финансов механизъм:

ПО 21 - Иновации за зелена индустрия;

ПО 25 - Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество между страната-бенефициент и Норвежки публични институции, местни и регионални власти;

ПО 29 - Домашно насилие и насилие, основано на полов признак;

ПО 30 - Сътрудничество в областта на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност;

ПО 31  - Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната система и

ПО 32 - Корективни услуги, вкл. без прилагане на мерки за задържане.

Набирането на проектни предложения ще започне след одобрението на програмите от Офиса на ФМ на ЕИП, което се очаква в периода юни - септември 2012 г. До момента е одобрена една програма по ПО 22 - Фонд за достойни условия на труд и тристранен диалог, по която вече приключи набирането на проектни предложения. Очаква се стартиране и на Фонда за неправителствени организации през м. септември 2012 г.

Информация относно одобрението на програмите и стартирането на набирането на проектни предложения ще бъде публикувана редовно на Интернет-сайта на Националното координационно звено: http://www.eeagrants.bg/ (раздел: Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм), както и на сайтовете на съответните програмни оператори.

 

  КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМНА ОБЛАСТ 22: ГЛОБАЛЕН ФОНД И ДОСТОЕН ТРУД И ТРИСТРАНЕН ДИАЛОГ ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ СЕ УДЪЛЖАВА ОТ 31.03.2012 Г. НА 22.04.2012 Г., 12 ЧАСА МЕСТНО НОРВЕЖКО ВРЕМЕ.

СТАРТИРА ФОНДЪТ ЗА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ТРИСТРАНЕН ДИАЛОГ В РАМКИТЕ НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г.

480 000 евро ще получи България за проекти от Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014. България е първата от 12-те страни-бенефициенти, в която стартира Фондът. Това е и първата програма която започва в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 г.

Фондът беше официално представен на 7 декември 2011 в Министерски съвет на Република България, в присъствието на министъра по управление на средствата от ЕС г-н Томислав Дончев, посланика на Кралство Норвегия в България Н. Пр. г-жа Тове Скарстейн и заместник-министъра на труда и социалната политика г-жа Деяна Костадинова. На събитието присъстваха и представители на Норвежката конфедерация на синдикатите (LO) и Конфедерацията на работодателите в Норвегия (NHO).

Министър Дончев подчерта, че освен средствата, България ще може да се ползва и от опита на Норвегия в тристранния диалог и социалната сфера. Целта ще бъде оказване на подкрепа на мерки за подобряване на тристранното сътрудничество за справедливо и устойчиво икономическо и социално развитие и достойни условия на труд

Н. Пр. г-жа Тове Скарстейн изрази надежда, че Програмата ще даде възможност да се мултиплицира опита и положителните резултати, постигнати по Норвежката програма за сътрудничество с България в периода 2007-2009 г.

Г-н Кнут Рингста от Иновация Норвегия, представи изискванията за кандидатстване за финансиране от фонда. Ще бъдат подкрепяни проекти на социални партньори и публични организации, насочени към подобряване на структурите и практиките на социалния и тристранен диалог и към увеличаване на разбирането за ползите от достойните условия на труд. Крайният срок за представяне на проектни предложения е 22 април 2012 г., 12 часа местно норвежко време.

Повече информация и формуляри за кандидатстване са публикувани на страницата на програмата - http://www.decentwork.no/.

 

СТАРТИРА ФОНДЪТ ЗА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ТРИСТРАНЕН ДИАЛОГ В РАМКИТЕ НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г.

Фондът за достойни условия на труд и тристранен диалог обхваща 12 страни-бенефициенти. Финансирането е предназначено за индивидуални проектни предложения, които са ориентирани към постигане на следните резултати:

 • Подобрени структури и практики на социалния и на тристранния диалог;
 • По-добро разбиране на ползите от достойните условия на труд.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 22 април 2012 г., 12 часа местно норвежко време. 

Допустимите кандидати са: социални партньори, публични власти и организации на публични власти, учредени като юридически лица в страните-бенефициенти и в Норвегия, чиято основна дейност е свързана с условията на труд и/или тристранното сътрудничество. Понятието „социален партньор" означава организации, които представляват работодатели и служители. Юридически лица на национално, регионално и местно ниво са допустими кандидати.

Сумата, която ще бъде предоставена на България по линия на Фонда е 480 000 евро. Минималният размер на индивидуалния грант е 20 000 евро, а максималният е 200 000 евро.

Цялата необходима информация и формуляри за кандидатстване за организациите, които проявяват интерес към кандидатстване за финансиране от Фонда, са достъпни на следния адрес: http://www.decentwork.no/

Документи:  

Обява за набиране на проектни предложения "Фонд за достойни условия на труд и тристранен диалог"   

ОПЕРАТОР НА ФОНД ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРЕС

На 30 юни 2011 г. беше приключена процедурата по подписване на Меморандум за разбирателство между България и трите държави-донори по Финансовия механизъм на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) за периода 2009 - 2014 година. През следващите пет години, Финансовият механизъм на ЕИП предвижда подкрепа от 11 790 000  евро за Фонд за неправителствени организации.

Офисът на Финансовия механизъм на ЕИП ще сключи директно договор с Оператор на Фонда за подкрепа на НПО след провеждане на ограничена тръжна процедура измежду кандидати,получили покана след предварителен подбор.

Офисът на Финансовия механизъм започва процедура по набиране на заявления за интерес за функциите на Оператор на Фонда. Организациите следва да бъдат независими от държавните структури, с добри връзки с НПО сектора в страната, както и с опит в управлението на грантови схеми и достатъчен финансов капацитет. На базата на тези критерии, ще бъде съставен списък от 3 до 8 организации, които ще бъдат поканени да попълнят цялостна апликационна форма и ще получат техническо задание относно създаването и изпълнението  на НПО фонда в България.

В случай, че проявявате интерес, моля попълнете прикачения формуляр. Краен срок за подаване  - 16 септември 2011 г.

Обща информация за целите и очакваните резултати от Фонда за подкрепа на НПО можете да откриете в брошурата за Програмна област за НПО

Информация за общите цели на Програмите за НПО можете да намерите в Ръководството за НПО програми.

Допълнителна информация за Финансовия механизъм на ЕИП можете да получите на: http://www.eeagrants.org/

 

Ако имате въпроси, моля да се обърнете към Офиса на финансовия механизъм на адрес: pbr@efta.intДокументи:Форма за изразяване на интересРъководство за НПО програмиПрограмна област за неправителствени организации  

 

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г.   

                      

На 17.06.2011 г. бяха подписани Меморандумът за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство и Меморандумът за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия. Общата цел на двата финансови инструмента е намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и укрепване на двустранните отношения между страните донори и България.

Тук може да намерите Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и Регламента относно изпълнението на ФМ на ЕИП.

Тук може да намерите Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия, както и Регламента относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм.

В рамките на двете програми, страната ни получава достъп до общо 126.6 млн. евро (78,6 млн. евро по Финансовия механизъм на ЕИП и 48 млн. евро по Норвежкия финансов механизъм) за финансиране на проекти в приоритетни за страната ни сектори: опазване на околната среда, възобновяеми енергийни източници, възстановяване на културното и природно наследство, инициативи за обществено здраве, деца и младежи в риск, иновации за зелена индустрия, правосъдие и вътрешни работи. В допълнение - почти 12 млн. евро ще бъдат отделени за подкрепа на НПО и 1.5 млн. евро за предоставяне на стипендии. 

За изпълнението на двете програми в периода 2009-2014 г. страните-донори въвеждат програмен подход, с цел по-лесно проследяване на постигнатите резултати и съответствие с националните приоритети, засилено партньорство със страните-донори при изпълнение на програмите и по-децентрализирана система за управление на ниво програмни оператори. Подробна информация за националната рамка за управление на програмите и програмните оператори за всяка област на финансиране е посочена в анекси А и В на Меморандумите за разбирателство.

В съответствие с разпоредбите на Регламентите относно изпълнението на ФМ на ЕИП и на Норвежкия финансов механизъм, в срок до 8 месеца след подписване на меморандумите за разбирателство, програмните оператори следва да разработят програмни документи, които се изпращат за одобрение от Офиса на ФМ. Процедурата предвижда и скрининг от Европейската комисия.

След одобряване на програмните документи ще може да стартира и фактическото изпълнение на програмите, като се предвижда процедурите за набиране на проектни предложения да бъдат обявени през 2012 г.

Стартира консултативната процедура относно изпълнението на ФМ на ЕИП и Норвежкия финансов принос за периода 2009-2014 г.

Он-лайн консултации относно бъдещето на финансовата подкрепа за НПО в рамките на ФМ на ЕИП и Норвежкия финансов принос 2009-2014 г.