wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки ФМ

Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки ФМ

Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки ФМ

НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ СЪЗДАДЕ ИНТЕРНЕТ САЙТ ПОСВЕТЕН НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ http://www.eeagrants.bg/.         ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО…

Продължава...

Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов принос 2009-2014 г.

   Списък на одобрените проекти за България Пълният списък на одобрените проекти е публикуван на сайта на фонда: http://www.decentwork.no/     НАД 16 МИЛИОНА ЕВРО ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО…

Продължава...

Норвежка програма за сътрудничество

Норвежка програма за сътрудничество – роли, отговорности и процедури - Презентация (англ.) Списък на окончателно одобрени проекти по Норвежката програма за сътрудничество  Списък на одобрените проекти по Норвежката програма за…

Продължава...

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА ОТБЕЛЯЗАХА УСПЕШНИЯ ЗАВЪРШЕК НА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2004 - 2009 ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП И НОРВЕЖКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ На 31 май 2011…

Продължава...

Добри практики

BG0011  BG0014  BG0015  BG0017  BG0021  BG0023  BG0024  BG0026  BG0027  BG0028  BG0029  BG0031  BG0035  BG0039  BG0040  BG0048 BG0051  BG0052  BG0065 BG0068 

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.