Печат на тази страница

Индикативни програми

Търгове

 

Нормативна уредба

pdfПМС № 84 от 17.04.2007 г.
за определяне на реда за управление и наблюдение на Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение
pdfРешение на Комисията от 04.04.2007 г.
Относно управлението и контрола на частта, отнасяща се до достиженията на правото от Шенген, от инструмента за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение за периода 2007-2009 г.