wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

РГ за разработване на Споразумението за партньорство

РГ за разработване на Споразумението за партньорство

Дневен ред

Дневен редна първото заседание на Работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г. (27 март 2012 г.)Дневен редна второто заседание…

Продължава...

Материали

Заповед № Р – 195 от 01.10.2013 г. Заповед № Р-256 от 10.12.2013 г.DRAFT TEMPLATE AND GUIDELINES FOR THE CONTENT OF THE COOPERATION PROGRAMMEVersion, 25.02.2013 FICHE 1 - DRAFT MODEL…

Продължава...

Презентации

Изготвяне на предварителна оценка на Споразумението за партньорство на Република БългарияЗаседание на РГ за СП, 8 януари 2014 г. Expert group meeting on models, draft templates and guidance for the…

Продължава...

Протоколи

ПРОТОКОЛот първото заседание на Работната група за разработване на Договора за партньорство (27.03.2012 г., 15:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала) ПРОТОКОЛот второто заседание на Работната група за разработване на Договора…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.