wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

01.10.2018 г.

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г.: 

Проект на ИГРП за 2019 по ОПДУ за обществено обсъждане.

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 22.10.2018 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

 

Архив

02.10.2017 г.

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.: 

Проект на ИГРП за 2018 по ОПДУ за обществено обсъждане.

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 23.10.2017 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.