wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Комитет за наблюдение

Комитет за наблюдение

Първо официално заседание на Комитета за наблюдение - 26.06.2015 г.

Протoкол от 1-во заседание на КН на ОПДУ Методика за оценка на проектно предложение и финансов план Заповед_КН на ОПДУ Покана за КН на ОПДУ Дневен ред Вътрешни правила Кодекс…

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.