wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

pdfОкончателен протокол от Десетото редовно заседание на КН на ОПДУ 

pdfДневен ред на Десетото редовно заседание на КН на ОПДУ (16.11.2018 г.)

docИндикативна годишна работна програма на ОПДУ за 2018 г. (Трето изменение, одобрено на 16.11.2018 г.)

rarКритерии за подбор на операциите от ИГРП 2018 по три нови процедури (съгласно Дневния ред)

docКритерии за подбор на операции от ИГРП 2018 по Процедура за ДХЧО_(версия 2/16.11.2018 г.)

rarИзменения на Критерии за подбор на операциите от ИГРП 2016 г. по две процедури (съгласно Дневния ред)

docИндикативна годишна работна програма на ОПДУ за 2019 г. (одобрена на 16.11.2018 г.)

docxСъгласувателна таблица ИГРП 2019 г.

rarКритерии за подбор на операциите от ИГРП 2019 г. по шест процедури (съгласно Дневния ред)

docxПлан за оценка на ОПДУ (версия 2/2018)

pdfОтчет на Годишен план за действие по информация и комуникация на ОПДУ към 15.10.2018 г.

pdfГодишен план за действие за информация и комуникация на ОПДУ за 2019 г.

  

ПРЕЗЕНТАЦИИ

pdf01_02 ИГРП2018 и КПО2018

pdf03 КПО2016

pdf04_05 ИГРП2019 и КПО2019

pdf07_RegiX - Среда за междурегистров обмен

pdf08 Оценка на ОПДУ 2015-2017 (Екорис)

pdf08 Оценка на ОПДУ 2015-2017 (ОПДУ)

pdf09 Напредък по ОПДУ (към 31.10.2018 г.)

pdf10 Писмени процедури (Девета и десета)

pdf11 Информация и Комуникация (към 15.10.2018 г.)

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.