wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

05.04.2017 г.

В седмицата на гората екипът на Оперативна програма „Добро управление“ ще подкрепи инициативата „Когато станем 100 000, ще посадим гора“ на http://www.gorata.bg. Амбицията ни е да засадим най-малко 300 фиданки дъб, липа и вечно зелени борове.

За залесяването сме избрали село Златуша на територията на най-новото поделение в обхвата на Югозападното държавно предприятие – „Държавно горско стопанство Сливница”, което ще ни предостави дръвчетата. То е разположено върху части от планините Вискяр, Завалска и най-южните разклонения на Стара планина в общините Драгоман, Сливница, Костинброд и Божурище.

Идеята на http://www.gorata.bg за засаждане на дървета възниква в края на 2011 г. под формата на „една чиста инициатива от хората за хората, която има за цел да засажда нови гори и дървета за България“. Към момента са засадени и подарени над 170 000 нови дървета в страната ни.

Близо 60-те доброволци от дирекция „Добро управление“ към Министерския съвет споделяме философията на организаторите:

„Всяко голямо пътуване започва с малка крачка в правилната посока. Всеки един от нас може да направи промяна към по-добро, а когато много хора искаме да направим света по-красив, по-добър и по-чист, водени изцяло от добри и безкористни намерения, цялата Вселена ще ни помогне! Чрез правенето на добро можем да променим себе си, хората, които участват, а така и целия свят!“

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.