wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

За шеста поредна година Дипломатическият институт връчи годишните си награди, с които отличава един български и един чуждестранен гражданин или институция, допринесли значително за развитието и утвърждаването на институцията.

Носител на тазгодишния приз от българска страна е дирекция „Добро управление“ при Министерския съвет и нейният директор Ирена Първанова. Те са отличени за приноса си по двугодишен проект за обучение на администрацията и дипломатическата служба в контекста на първото Българско председателство на Съвета на ЕС. Подкрепата и трайният ангажимент на дирекцията към този проект помогнаха на повече от 3000 служители в централната администрация да придобият трайна експертиза и опит в областта на доброто управление.

Призът за чуждестранен гражданин получи Посланикът на Италия у нас Стефано Балди, за приноса си като лектор и за споделените външнополитическа експертиза и практически опит.

Наградата е медална скулптура от месинг Docendo discimus. Тя е кръстена на мотото на Института, което в превод от латински означава „докато обучаваме, се учим“.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.