wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини ОПДУ - 2014-2020

ОПДУ ПРЕДОСТАВЯ 1,5 МЛН. ЛВ. ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДИРЕКТИВИТЕ И МЕРКИТЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА АКТОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура за кандидатстване в изпълнение на…

Продължава...

ОПДУ ЩЕ ФИНАНСИРА МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) открива процедура на стойност 550 000 лв.…

Продължава...

ОПДУ ПРЕДОСТАВЯ 7 МЛН. ЛВ. ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ И ЦЕНТРАЛНИТЕ СИСТЕМИ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна…

Продължава...

ДЪРЖАВНИЯТ ХИБРИДЕН ЧАСТЕН ОБЛАК ЩЕ БЪДЕ НАДГРАДЕН ПО ОПДУ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна…

Продължава...

ОПДУ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РЕГУЛИРАНЕТО НА ЦЕНИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.