wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини ОПДУ - 2014-2020

ПРЕДОСТАВЯТ СЕ 3 МЛН. ЛВ. ПО ОПДУ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КОНЦЕСИОННАТА ПОЛИТИКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура за кандидатстване в изпълнение на…

Продължава...

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР ПО ОПДУ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

13.07.2018 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд,…

Продължава...

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА ПО ПРОЦЕДУРА „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ” НА ОПДУ

    18.06.2018 г. ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА ПО ПРОЦЕДУРА „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ” НА ОПДУ…

Продължава...

ОБЯВА ЗА ВТОРИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР ПО ОПДУ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

23.05.2018 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.