wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини ОПДУ - 2014-2020

КОМИТЕТЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПДУ ОДОБРИ ОЩЕ СЕДЕМ ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕЗ 2018 Г. НА СТОЙНОСТ 111,9 МЛН. ЛВ.

Към 30 април 2018 г. по Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ) са отворени…

Продължава...

НА 16 МАЙ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПДУ

На 16 май 2018 г., сряда, от 9.30 ч. в Конферентна зала на хотел „Сенс“…

Продължава...

КОМИТЕТЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПДУ ОДОБРИ УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПО СЕДЕМ ПРОЦЕДУРИ

На Осмото си извънредно заседание Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на…

Продължава...

НА 12 АПРИЛ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОСМО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПДУ

На 12 април 2018 г. в „Гранд Хотел София“ ще се проведе Осмото извънредно заседание…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.