wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини ОПДУ - 2014-2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ПРЕДОСТАВЯ НАД 5 МЛН. ЛВ. ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

15.09.2017 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява три нови процедури за…

Продължава...

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА ПО ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“

25.07.2017 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален…

Продължава...

Приключи оценката на административното съответствие и допустимостта по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”

29.06.2017 г. Във връзка с приключване на оценката на административното съответствие и допустимостта на проектните…

Продължава...

ПРЕЗ 2017 Г. ПО ОПДУ ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИ СЕДЕМ ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА СТОЙНОСТ 35,5 МЛН. ЛВ.

23.06.2017 г. „Оперативна програма „Добро управление“ e ключова за реализирането на реформите в страната. С…

Продължава...

НА 21 ЮНИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

19.06.2017 г. На 21.06.2017 г. в „Гранд Хотел София“ ще се проведе Шестото редовно заседание…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.