wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини ОПДУ - 2014-2020

НА 12 ДЕКЕМВРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

07.12.2016 г. На 12.12.2016 г. в Гранитната зала на Министерския съвет ще се проведе Петото…

Продължава...

ПРЕДОСТАВЯТ СЕ 8,1 МЛН. ЛВ. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

23.11.2016 г.   Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обяви процедура за предоставяне…

Продължава...

ОДИТНИЯТ ОРГАН ПУБЛИКУВА АНАЛИЗ ЗА НЕРЕДНОСТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2015 Г.

17.10.2016 г. Уважаеми кандидати и бенефициенти, Предоставяме на Вашето внимание Анализ на нередностите в областта…

Продължава...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2017 Г. ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

03.10.2016 г. В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.