wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини ОПДУ - 2014-2020

Комитетът за наблюдение на ОПДУ представи напредъка по програмата и съгласува Индикативната годишна работна програма за 2019 г.

Към 31 октомври 2018 г. по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) са отворени 24 процедури…

Продължава...

Комитетът за наблюдение на ОПДУ ще съгласува Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

На 16 ноември 2018 г. в хотел „Сенс“, София, ще се проведе Десетото редовно заседание…

Продължава...

НАД 200 НПО КАНДИДАТСТВАХА ЗА 10 МЛН. ЛВ. ПО ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР ПО ОПДУ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), получи над 200 проектни предложения, в рамките…

Продължава...

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.009 НА ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Уважаеми кандидати, Считано от днес, 2 октомври 2018 г., Управляващият орган на ОП „Добро управление“…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.