wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини ОПДУ - 2014-2020

ПРЕДОСТАВЯТ СЕ 100 МЛН. ЛВ. ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ СИСТЕМИ НА Е-УПРАВЛЕНИЕ

02.06.2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ обяви процедура за предоставяне на безвъзмездната…

Продължава...

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ E КАТАЛИЗАТОР НА КЛЮЧОВИТЕ ЗА СТРАНАТА НИ РЕФОРМИ

02.06.2016 г. „Следващата стъпка, след като са налице всички инструменти, стратегически и финансови, e да…

Продължава...

ПРЕДОСТАВЯТ СЕ 32,6 МЛН. ЛВ. ПО ОПДУ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПОС, ПИК И НАТУРА 2000

13.05.2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува процедура за кандидатстване: BG05SFOP001-2.001„Стратегически проекти…

Продължава...

ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ПРЕДОСТАВЯ 28 МЛН. ЛВ. ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИЯ КАПАЦИТЕТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

05.05.2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува процедура за кандидатстване в изпълнение…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.