wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Комитет за наблюдение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 (поименен състав, информация относно дейността и взентите решения) 

Протокол от Осмо заседание на Комитета за наблюдение на ОП НОИР проведено на 18 май 2018 г.

Състав на Комитета за наблюдение на ОП НОИР (актуализиран към 30.04.2018 г.)

Годишен доклад за изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. за 2016 г.

Годишен доклад за изпълнение на ОП НОИР за 2016 г. – Резюме за гражданите

Протокол от Седмо заседание на Комитета за наблюдение на ОП НОИР проведено на 24 ноември 2017 г.

Окончателен пакет документи от Седмо заседание на Комитета за наблюдение на ОП НОИР проведено на 24 ноември 2017 г. (приложение към Протокол № 7)

Състав на Комитета за наблюдение на ОП НОИР /актуализиран към 23.11.2017 г.

Протокол от проведена писмена процедура през м. Октомври 2017

Протокол от проведена писмена процедура през м. Септември 2017

Проект на индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2018 г.pdf

Състав на комитета за наблрюдение на ОП НОИР актуализиран към 27.09.2017 г.pdf

Протокол от проведена писмена процедура през м. Август 2017 г.

Актуализирана индикативна годишна работна програма 2017 г.

Актуализиран състав на комитета за наблюдение към 21.06.2017 г.

Протокол от проведена писмена процедура през м. Април 2017 г. на КН на ОП НОИР

Състав на комитета за наблрюдение на ОП НОИР актуализилан към 07.04.2017 г.

Протокол от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. – м. януари 2017 г.

Протокол от Пето заседание на Комитета за наблюдение на ОП НОИР проведено на 25 ноември 2016 г.

Индикативна годишна работна програма 2017 г.

Сключени договори по ОП НОИР

 
 
 
 
 
Още в тази категория: Тематична работна група »

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.