wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Комитет за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г.

pdfСъстав на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014- 2020 г.

pdfВътрешни правила на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г.

 

 
Заседания и писмени процедури:
 
 

pdfПротокол от писмена процедура, проведена в периода 14.11.2018 г. 28.11.2018 г.

 

 
 
pdf Протокол от писмена процедура, проведена в периода 13.11-27.11.2017 г.
 
pdf Протокол от писмена процедура, проведена в периода 22.08-05.09.2017 г.
 
 
 pdfПротокол от писмена процедура, проведена в периода 10.04-05.06.2017 г.
 
 pdfПротокол от писмена процедура, проведена в периода 16.03.-30.03.2017 г.
 
pdfПротокол от писмена процедура, проведена в периода 20.01-09.02.2017 г.
 
 
pdf Протокол от писмена процедура, проведена в периода 22.11.-19.12.2016 г.
 
pdf Протокол от писмена процедура, проведена в периода 14.11.-01.12.2016 г.  
 
 
pdfДоклад от писмена процедура-15.06.2016 г.
 
 
 

pdfПротокол от заседание № 4 на КН на ОПОС 2014- 2020 г. от 13 ноември 2015 г.

pdfДоклад от писмена процедура - 28 октомври 2015 г.

pdfПротокол от заседание № 3 на КН на ОПОС 2014-2020 г. от 08 октомври 2015 г.

pdfПротокол от заседание № 2 на КН на ОПОС 2014-2020 г. от 10-11 септември 2015 г.

pdfПротокол от заседание № 1 на КН на ОПОС 2014-2020 г. от 03 юли 2015 г.

pdfДоклад от писмена процедура - 17 юли 2015 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.