wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

САЙТ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 г.

Актуална информация за ОПРР 2014-2020

Информираме бенефициентите, партньорите и всички заинтересовани лица по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 (ОПРР 2007-2013) и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020), че  на 15.05.2017 г. г-жа Деница Николова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-36-410/15.05.2017 г., е определена за Ръководител на Управляващия орган  на ОПРР 2007-2013 и ОПРР 2014-2020.

 

Европейската комисия одобри промени в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г. 

Проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г.  - Коментари и предложения по проекта на ИГРП могат да бъдат представени в срок до 24 октомври 2018 г.

Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018 г. - (Актуализирана от месец септември 2018 г.)

Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018 г. - (изменение м. януари 2018 г.) 

Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018 г. 

Проект на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018 г.

Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г. - (изменение м.август 2017 г.) 

Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г. - (изменение от месец април 2017 г.)

Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г. - (изменение от месец февруари 2017 г.)

Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.

Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г. - (изменение от месец октомври 2016 г.)

Проект на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г

Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г. - (изменение от месец май 2016 г.)

Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.

Индикативна годишна работна програма по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 за 2015 г. - (изменение от месец декември 2015 г.)

Индикативна годишна работна програма по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 за 2015 г.  - (изменение от месец октомври 2015 г.)

Изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 за 2015 г.  

Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2015 г. 

 

Вътрешни правила за администриране на нередности в Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

 

pdfОдобрен вариант на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 – на английски език Одобрена от ЕК - юни 2015 г. 

pdfОдобрен вариант на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 – на български език Одобрена от ЕК - юни 2015 г.

 
 
 
Още в тази категория: Работни версии на ОПРР 2014-2020 »

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.