Печат на тази страница

pdfПоименен състав на КН на ОПТТИ

pdfМетодология и критерии за подбор и оценка на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

pdfИндикативна годишна работна програма - Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

pdfРаботен вариант на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.
Работен вариант на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г., представен в актуалната форма за програмата.