wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата” мярка 2.1. "Иновации в аквакултурата" - 14.12.2018 г.

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване и Условия…

Продължава...

Изменени документи по процедура BG14MFOP001-2.006 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите", сектори "Рециркулационни системи" и "Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства" - 13/12/2018 г.

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) публикува изменени Условия за изпълнение процедура за подбор на проекти…

Продължава...

Изменени документи по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5-004 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" - 13/12/2018 г.

Изменени документи по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”  - 13/12/2018 Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско…

Продължава...

Указания във връзка с отчитане на Рамката за изпълнение от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. -13.12.2018 г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) уведомява всички бенефициенти, че във връзка с прецизното отчитане по приоритети от Рамката за изпълнение по ПМДР, в…

Продължава...

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.006 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности", мярка 1.6 от ПМДР - 13.12.2018 г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 “Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.