wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува за обществено обсъждане документи във връзка с увеличаване на бюджетите по процедури по мерки 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" и 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите". В случай че имате коментари по предложенията, следва да ги изпратите в срок до 3 април 2018 г. на електронен адрес pmdr@mzh.government.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.