wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Материали от шестото заседание на КН на ПМДР – 27/11/2018

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува одобрените документи от шестото заседание на Комитета за наблюдение на ПМДР, проведено на 26 октомври 2018 г. Протокол…

Продължава...

Индикативна годишна програма за 2019 г. по ПМДР – 27/11/2018

На основание чл. 26, ал. 7 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 Г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от…

Продължава...

Изменена Индикативна годишна програма за 2018 г. по ПМДР – 27/11/2018

На основание чл. 26, ал. 10 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от…

Продължава...

Изменени документи по процедура BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” - 21/11/2018

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) публикува изменени Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти…

Продължава...

Изменени документи по процедура BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Рециркулационни системи“ и сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства" - 21/11/2018

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) публикува изменени Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.