wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Публично обсъждане на предстоящия прием по мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“ - 16/11/2018

В съответствие с чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване и Условия за…

Продължава...

Стартира прием по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.001 „Планове за производство и предлагане на пазара“, мярка 5.1„Планове за производство и предлагане на пазара“, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. - 09.11.2018 г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването” като…

Продължава...

Започва прием на проекти по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“, сектор „Създаване на организации на производителите“ - 06/11/2018

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 5…

Продължава...

Повторно обществено обсъждане на документи за прием на проекти по процедура BG14MFOP001-5.001 „Планове за производство и предлагане на пазара“, мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара“, по ПМДР - 29.10.2018 г.

В съответствие с чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и във връзка с изменените критерии за подбор по мярката,…

Продължава...

Повторно обществено обсъждане на документи за прием на проекти по процедура BG14MFOP001-5.006 „Мерки за предлагане на пазара“, мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“, по ПМДР - 29.10.2018 г.

В съответствие с чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и във връзка с изменените критерии за подбор по мярката,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.