wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Стартира прием по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-2.008 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ - 25.10.2018 г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се…

Продължава...

Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.001 „Планове за производство и предлагане на пазара” - 18.10.2018 г.

На основание чл.26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура чрез подбор на проекти  BG14MFOP001-5.001 "Планове за производство и предлагане на пазара". Предвиденият бюджет…

Продължава...

Обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.006 „Мерки за предлагане на пазара“ - 17.10.2018 г.

На основание чл.26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.006 „Мерки за предлагане на пазара“. Предвиденият бюджет по процедура BG14MFOP001-5.006,…

Продължава...

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ - BG14MFOP001-1.007„ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ, КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИЯ УЛОВ“ ПО ПМДР 2014 – 2020 г.-17.10.18г.

В изпълнение на чл. 34. (1) от ЗУСЕСИФ, въз основа на извършена оценка за административно съответствие и допустимост на проектни предложения по процедура BG14MFOP001-1.007 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване…

Продължава...

Обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.008 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ - 15.10.2018 г.

На основание чл.26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.008 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.