wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

pdfЗавършване на Плана за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ - 30.06.2017 г.

pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г. към 31.05.2017 г.

pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г. към 30.04.2017 г.

pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г. към 31.03.2017 г.

pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г. към 28.02.2017 г.

pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г. към 31.01.2017 г.

pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г. към 31.12.2016 г.

pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г.

План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец декември 2016 г.

pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г.

План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец ноември 2016 г.

pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г.

План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец октомври 2016 г.

pdf План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г.

План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец септември 2016 г.

pdf План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г.

План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец август 2016 г.

pdf План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014 - 2020 г.

План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец юли 2016 г.

 pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителните условия за ЕСИФ 2014-2020 г.

План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец юни 2016 г.

pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителните условия за ЕСИФ 2014-2020 г.

План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец май 2016 г.

pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителните условия за ЕСИФ 2014-2020 г.

План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец април 2016 г.

pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителните условия за ЕСИФ 2014-2020 г.

План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец март 2016 г.

pdfПлан за изпълнението на приложимите предваритени условия за ЕСИФ 2014-2020 г.

План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец февруари 2016 г.

pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г.

План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец януари 2016 г.

pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г.

План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец декември 2015 г.

pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г.

План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец ноември 2015 г.

pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г.

План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец октомвмври 2015 г.

pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 

План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец септември 2015 г.

pdf План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 

План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец август 2015 г.

pdf План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 

План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец юли 2015 г.

pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г.
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец юни 2015 г. 
pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г.
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец май 2015 г.
pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г.
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец април 2015 г. 
pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г.
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец март 2015 г.
pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г.
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец февруари 2015 г.
pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г.
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец януари 2015 г.
pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г.
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец декември 2014 г.
pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г.
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец ноември 2014 г.
pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г.
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец октомври 2014 г.
pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г.
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец септември 2014
pdfПлан за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г.
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към месец август 2014 г.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.