Печат на тази страница
 
pdfДоклад за напредъка на Споразумението за партньорство
 
 
pdfПротокол Второто заседание на КН на Споразумението за партньорствоВторото заседание на КН на Споразумението за партньорство
 
rarМатериали от Второто заседание на КН на Споразумението за партньорство - 1 част; 2 част; 3 част
 
pdfЗаповед за определяне на поименния състав на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство от 01.07.2016 г.   
 
pdfПротокол от Първото заседаниe на КН на Споразумението за партньорство, 27.11.2015 г.
 
rarМатериали от Първото заседание на КН на Споразумението за партньорство
 
pdfЗаповед за определяне на поименния състав на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство
 

 

Презентация на г-жа Добринка Кръстева директор дирекция "Програмиране на средствата от ЕС" в Администрацията на Министерския съвет, представена на проведената на 29.05.2015 г. конференция "Кохезионната политика 2014-2020 г. - предизвикателства и перспективи" в София хотел Балкан.