wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Със заслужени грамоти в конкурса „Най-добър уебсайт” завърши кръжока по уебдизайн в Природо-математическата гимназия „Акад. Н. Обрешков” гр. Разград. Кръжокът е в рамките на проект „Твоят час” – фаза 2, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Под ръководството на инж. Христо Терзиев участвалите млади уебдизайнери създадоха реални интернет сайтове, отличаващи се с креативни идеи и индивидуалност в детайлите.

Всяко дизайнерско уебсайт решение е първото нещо, което се забелязва от посетителите и влияе сериозно на тяхното отношение към сайта като цяло. За спечелване на голяма аудитория,  ефективността и интуитивното боравене с полезно съдържание в уеб страниците са също много важни.

В продължение на седмица потребители ‒ ученици от 8-ми до 12-ти клас от ППМГ, тестваха доколко оригинален и успешен е всеки сайт, поставяйки му оценка по скàла от 1 до 10 точки за всеки проект.

На първо място бе класирана Кристияна от 8а клас, следвана от Мустафа от 8б, а трето място зае Денис също от 8а клас. Поощрителни грамоти получиха Лили и Борислав от 8а клас.

Директорът на учебното заведение Мануел Василев връчи грамотите на отличèните в конкурса и пожела на всички бъдещи успехи, използвайки придобитите знания и умения.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.