wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) проведе информационна среща в навечерието на Международния ден на хората с увреждания – 3 декември. Домакин на събитието бе Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев”, а организатор – Оля Недкова, писател и общественик. В срещата участваха потребителите и персоналът на Дневния център за възрастни хора с увреждания „Подай ръка”, млади творци от клуб „Слово” към Центъра за ученическо техническо и научно творчество в град Разград, библиотечни специалисти и граждани.

Експерт на ОИЦ - Разград запозна присъстващите с дейността и услугите на мрежата от 28 информационни центрове за ЕСИФ в страната. Представени бяха проекти и бенефициенти, включени в новата брошура „Европроекти 2014-2020 в Лудогорието” на ОИЦ-Разград, както и изпълнението на европрограмите в областта от началото на настоящия програмен период. Стана ясно, че от 2014-та година насам, в региона се изпълняват 223 проекта с общ бюджет 105 156 312 лева. Акцент бе поставен на проектите в социалната и образователната сфери, които са в процес на изпълнение в областта.

Всички участници в събитието получиха информационни материали на ОИЦ - Разград и Службата за публикации на Европейския съюз.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.