wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Иновативната стая е създадена от фирма „Спектър Логос” по проект BG05M9OP001-2.010-0064-C01 „Социално предприятие „Работилница за здраве и знания”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Стойността на проекта е 294 714 лева, а негов ръководител е Ралица Бакалова.

Новосъздадената солна стая се намира в Центъра за извънучилищна подготовка „Резонанс” в областния град и предлага релаксираща процедура, равняваща се на четиричасова разходка в борова гора или по морския бряг. Подпомага възстановяването след лечение на заболявания на белите дробове и дихателните пътища, вирусни инфекции, кожни проблеми, допринася за засилване на имунната система и понижаване на нивата на стрес.

Сеансът за възрастни е с продължителност 40 минути, а препоръчителният престой за подрастващите е 20 минути. Броят на процедурите се определя според индивидуалните нужди на всеки и варира от 5 до 40 посещения, за да бъде постигнат желания ефект.

Докато посетителите релаксират чрез халогенератор, в пространството се разпръскват фини частици от чиста и необработена каменна сол, която чрез вдишване спомага за прочистване на дихателните пътища и увеличаване на аеробния капацитет на белите дробове. Микроклиматът и релаксиращата обстановка в солната стая благоприятстват за успокояване на нервната система, намаляване на стреса, тревожността и умората. Обогатеният с кислород и солни кристали въздух повишава обменните процеси в кръвта, а отрицателните йони помагат за нормализиране функциите на мозъка.

По проекта са изградени още детски парти център, фитнес зала, стая по изкуствата, кулинарна и здравословна работилница. За тяхното обслужване са назначени 24 души от уязвими целеви групи – безработни младежи на възраст до 29 години и хора на над 54 години с ниска конкурентоспособност на пазара на труда, хора с увреждания, безработни самотни родители и осиновители на деца до 5 годинки. Те работят като рехабилитатори, аниматори, учители, логопед, библиотекар, фитнес инструктор, готвачи, доставчик, шофьор, пазач-портиер и хигиенисти.

Проектните дейности ще се изпълняват 15 месеца и ще завършат през октомври догодина. След приключването им, организацията има ангажимент да осигури заетост на половината от наетите специалисти за период от шест месеца.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.