wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 735

Селскостопанската гимназия в Разград приключи успешно европроект

Професионалната гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии  „Ангел Кънчев” в областния град завърши проект „Ученически практики” по ОП„Наука и образование за интелигентен растеж” за учебната 2017/2018 година.

В рамките на проектните дейности, седемнадесет ученици от 9-ти, 10-ти и 11-ти клас проведоха 240 часа практическо обучение в реални работни места и усвоиха тънкостите на изучаваната професия „Техник на селскостопанска техника”.

Практикантите бяха разпределени в девет фирми - партньори на гимназията от област Разград и се обучаваха под прякото наблюдение на наставници от предприятията, както и от двама наблюдаващи учители.

След успешното приключване на практическите занятия, всеки ученик получи сертификат и стипендия за обучение в размер на 300 лева от Красимира Кирчева, началник отдел „Образование” в Община Разград.

Работодателите от своя страна останаха изключително доволни от професионализма и работоспособността на гимназистите, които стриктно изпълняваха задълженията си.

Целта на проект „Ученически практики” е повишаване качеството на професионалното образование и улесняване на достъпа от училището към работното място за успешна реализация на трудовия пазар.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Граждански диалог за новата Политика за сближаване на ЕС се проведе в Разград

Инициатор на събитието бе Областният информационен център (ОИЦ) – Разград, който се включи в националната кампания „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС” на мрежата от 28 информационни центъра за Европейските…

Продължава...

МИГ – Исперих сключи първите два договора за одобрени проекти

Местна инициативна група – Исперих одобри първите два проекта по мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по Програмата за развитие…

Продължава...

Община Кубрат осигурява заетост на още 15 безработни

Местната управа на Кубрат сключи нови 15 трудови договора с болногледачи днес. Новоназначените лица ще упражняват трудова заетост за срок от 12 месеца. Работните места са създадени по проект „Работа”, финансиран от…

Продължава...

Започна реконструкцията на читалището в Исперих

Днес, 15 октомври 2018 г., по проект „Запазване на духовния и културен живот на населението чрез ремонт и оборудване на читалище „Съзнание – 1891”, беше направена церемониална „първа копка”. Дейностите…

Продължава...

Финално събитие по проект „Твоят час” в Разград

С театрални етюди, изпълнения на китара и вокални песни официално приключи проектът „Твоят час” в Лудогорието. Събитието, организирано от Регионално управление на образованието (РУО) - Разград се състоя в Художествена…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.