wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Русе 264

ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА УСТОЙЧИВИ И КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РУСЕ

       15 социални проекта на Община Русе на обща стойност почти 13 милиона лева представи Областният информационен център – Русе пред журналисти. Целта на информационното събитие беше да…

Продължава...

ОИЦ – Русе представи проектоусловията за кандидатстване по процедура на ОПИК

Информационнна среща по процедура «Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия» проведе Областният информационен център – Русе. Пред заинтересовани представители на местния бизнес експертът Диана Аврамова представи проекта…

Продължава...

ОИЦ- РУСЕ ПРИКЛЮЧИ ЕСЕННАТА СИ ОБИКОЛКА ПО ОБЩИНИТЕ

     С днешната визита на Областния информационен център – Русе в Сливо поле приключиха серията информационни срещи по общините в областта.  На тях експерти на центъра представиха актуални към…

Продължава...

РУСЕНЦИ ИСКАТ ПО-ИНТЕЛИГЕНТНА, НО И ПО-СОЦИАЛНА ЕВРОПА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Областният информационен център – Русе представи пред медиите резултатите от анкета, насочена към подготовката на българската визия за следващия програмен период през 2021 – 2027 г.  Допитването е част от…

Продължава...

КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС СЛЕД 2020 Г. ПРЕДИЗВИКА ГОЛЯМ ИНТЕРЕС В РУСЕ

         При пълна зала и с голяма активност премина дискусията на тема „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“, която Областният информационен център – Русе организира днес в Русенския университет.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.