wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

     Областният информационен център- Русе влезе в необичайна роля и пред отбрана публика представи вчера в офиса си книгата „Преодоляване“. Причината това да се случи е, че изданието излиза с подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 по повод на 10 години от членството на България в Европейски съюз.

     Препратка към тази забележителна годишнина са 10-те вдъхновяващи истории, разказани от едни от най-популярните съвременни български автори: Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Владимир Зарев, Теодора Димова, Мирела Иванова, Кристин Димитрова, Христо Карастоянов, Михаил Вешим, Александър Шпатов, Иво Иванов. Идеята е чрез добрата литература, каквито са тези разкази, обществото да научи за добрите резултати от инвестициите по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Истинските човешките истории, които книгата разказва, бързо и дълбоко стигат до душата на хората и говорят много по-убедително отколкото цифрите в отчетите.

   Голяма част от сюжетите са вдъхновени от съдбите на хора, които по един или друг начин са били подпомогнати да намерят нов път и мотивация в живота си. Някои от героите, измислени или реални, впечатляват със силата на духа си и носят посланието, че ако приемаме предизвикателствата без страх, можем да открием у себе си неподозирани възможности.

     Предговорът на книгата е от Зорница Русинова, бивш министър и настоящ зам.-министър на труда и социалната политика. В него тя казва: „Човек е автор на собствената си житейска история, но често тази история зависи от това кого ще срещне по пътя си. Нашата работа в социалната сфера е ангажиментът ни на хора, които със своя професионализъм и съпричастност подкрепят и насочват други хора. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е тази, която не просто съпровожда и подпомага нашите герои по избрания от тях път, но направо им прокарва нов.“

     Пред представители на социалните служби, Регионалната служба по заетостта, неправителствени организации и журналисти експертът Габриела Стефанова говори за тази роля на програмата. Тя представи накратко авторите и сюжетите на три от разказите в сборника, а актьорът Любомир Кънев прочете откъси от тях.

    Всички гости получиха като подарък книгата „Преодоляване“ и срещата продължи в неформална обстановка. Присъстващите споделиха удовлетворението си от събитието и дадоха висока оценка на идеята оперативната програма да инвестира в луксозното издание.

    

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.