wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

17 срещи в областта и над 400 информирани пенсионери е равносметката от есенната обиколка на ОИЦ-Русе

Есенната обиколка на Областния информационен център – Русе по общините в област Русе завърши вчера в русенското Ново село. Равносметката е: 17 срещи в различни населени места, вкл. в Русе, над 400 информирани хора от третата възраст за историята на Европейския съюз, настоящите приоритети на Общността и за реалните резултати в региона от 10-те години, през които България като пълноправен член се възползва от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

И в Ново село пенсионерите, както и на други места, проявиха жив интерес към темите, с които експертите на ОИЦ- Русе ги запознаха. В презентацията си Силвия Дончева показа в числа колко е реалната полза от еврофондовете за България през първия програмен период: 14,7 млрд. лева чисти инвестиции, след като общо получените близо 21 млрд. лева извадим вноската на страната ни в ЕС от 6,2 млрд. лева. За изминалия 7-годишен период само в област Русе по оперативните програми, трансграничното сътрудничество България – Румъния и общинските проекти по Програмата за развитие на селските райони сме усвоили над 451 млн. лева, без да броим парите, които получиха земеделците и фермерите, както и средствата от други програми.

Експертът Силвия Дончева навсякъде акцентира върху проектите, реализирани с европейски средства на територията на съответните община и населено място, където екипът на центъра гостува. По време на срещите в селата на община Русе хората споделиха разочарованието си от факта, че техните села не могат да се възползват от ресурса на ПРСР за публични проекти. Специалистите от центъра обаче им обясниха, че благодарение на европейското финансиране в големи инфраструктури проекти на град Русе, Общината има възможност да отделя от своя бюджет пари за проекти на малките населени места, с които се реализират детски площадки, площади, паркове, ремонт на улици и др.

По време на 17-те срещи с пенсионерите стана ясно, че на много места в малките населени места хората искат да имат Дневен център, където да получават необходими за тях услуги и консултации. Възрастните хора от Иваново, Мартен и други селища се вълнуваха от въпроса дали ще има европейски средства за изграждане на канализация в техния град или село. Питаха още как активните пенсионери биха могли да получат възможност за допълнителна работа и доходи. Проявиха интерес и към бъдещето на Европейския съюз. На тези и други въпроси отговаря управителя на ОИЦ-Русе Камелия Махакян.

 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.