wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

18 основни и 44 допълнителни обекта на римското културно - историческо наследство, 8 фестивала на римска и антична тематика и 19 музея са включени туристическия маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния – България“. Той беше представен вчера по време на заключителната пресконференция на проект, финансиран Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. В събитието, което се състоя в Регионалния исторически музей на Русе,  участва и представител на Областния информационен център.

Проектът е реализиран от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ в партньорство с Камарата на търговия, индустрия, навигация и земеделие на Констанца. Общата инвестиция е 908 408 евро, от които 772 146 евро са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е всички значими паметници на римското културно- историческо наследство в дунавските общини да бъдат  ефективно представени в един по-широк контекст, какъвто е туристическият маршрут.  Изпълнителният директор на АДО Мария Цанкова подчерта, че този продукт е създаден въз основа на мащабно предварително проучване на близо 200 обекта. Освен това по проекта са създадени две стратегии за маршрута – едната за развитие, усъвършенстване и иновация, а другата за маркетинг и промоциране. Изготвени са и промоционални материали: уебсайт, каталог и брошура, филм и приложение за мобилни телефони. „Всичко свършено дотук показва, че ни чака още много работа – с представителите на туристическия бранш и с всички заинтересовани страни в региона“, допълни Йон Джуганару, президент на Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие – Констанца.

Затова развитието и популяризирането на маршрута от тук нататък ще бъде приоритет в работата на партньорите след приключване на проекта. Те ще се опират на разработените два стратегически документа. В плановете им влизат участия в национални и международни борси, поддържане на актуална информация, организиране на обучения, специални събития и др. Един от начините римските обекти да станат атрактивни за широк кръг от хора, е да бъдат „оживявани“ чрез възстановки на обичаи, показване на облеклото и храната на римляните. Всички тези усилия със сигурност ще бъдат възнаградени, защото както отбеляза домакинът на събитието, проф. д-р Николай Ненов, директор на РИМ-Русе, римското наследство е в основата на съвременната европейска култура и затова насоченият към него туризъм има огромен потенциал за развитие на Дунавския регион в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.