wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

        2018 година е Европейска година на културното наследство. Затова Областният информационен център – Русе обявява конкурс за снимка сред учениците от 8 до 12 клас на училищата в Русе и областта на тема „Културното наследство на моя роден край“. 

        Целта на Европейската година на културното наследство е да насърчи повече хора да откриват и изучават многообразните културни, исторически и природни ценности на Европа, да ги популяризират и опазват, като по този начин се засили чувството на принадлежност към общото европейско семейство. Споделяйки тази кауза, Областният информационен център – Русе смята, че конкурсът ще стимулира учениците да опознаят културното наследство на Русе и региона и ще ги мотивира да снимат по свой избор и преценка някой от неговите най-добри и интересни образци. Фокусираме се към местното културно наследство, защото вярваме в мотото на ЕС – „Единни в многообразието“.  

           Сигурни сме, че младите хора ще успеят да ни покажат своя поглед към разнообразните материални и нематериални ценности, съхранени в родното им място.  А ние ще се опитаме да ги популяризираме, като организираме  през април 2018 година форум, на който ще представим снимките от конкурса, ще наградим победителите в него и ще дискутираме възможностите, които европейските фондове предоставят за популяризиране, съхранение и развитие на културното наследство. ОИЦ ще представи също примери за успешно инвестиране на европейски средства в културното наследство на Русе и региона.

           Очакваме средните училища в Русе и областта да станат съпричастни на инициативата на ОИЦ-Русе и да разпространят сред своите възпитаници условията на конкурса  и да ги мотивират за участие. В тази кампания наш партньор е Регионалното управление на образованието – Русе.

РЕГЛАМЕНТ 

на конкурс за снимка на тема „Културното наследство на мой роден край“

         Право на участие в конкурса имат ученици от 8 до 12 клас вкл.  на училищата от Русе и областта.  Всеки участник може да участва само с една снимка. Тя трябва да отразява индивидуалния поглед на автора към заснетото културно наследство. 

       Културното наследство е наследен от миналото ресурс, то е материално и нематериално, а вече и цифрово.  Откриваме го в исторически,  археологически, етнографски  обекти; в архитектурата, паметниците; природните ценности; в различните видове изкуства ( например литература, изобразително изкуство, музика, песни, танци); филмовото наследство; в  занаятите и приложните изкуства; в обредите, обичаите, ритуалите; в документалното и книжовно наследство; в устните традиции, във фестивалите, в кулинарните традиции.

       Снимката задължително трябва да бъде придружена от обяснителен текст, съдържащ не повече от 90 думи, който да дава ясна и точна информация за заснетия обект, времето на неговото създаване, автор (ако има такъв), къде се съхранява или къде може да се види.  Когато става дума за танци, ритуали и др. подобни, трябва да се посочат и изпълнителите.

       Ако снимате например архитектура, задължително трябва да напишете къде се намира сградата, кога е построена, кой е нейният архитект, какво е било предназначението й и как се използва сега. Ако имате информация, бихте могли да посочите и архитектурния стил. Ако снимате музеен експонат, археологически артефакт, ще трябва да отбележите какво точно представлява той, от коя епоха е, къде се съхранява. Ако снимате произведение на изкуството, задължително трябва да посочите неговото име, вид, автор, година на създаване, къде се намира в момента.

         При оценяването журито ще вземе предвид не само качеството на снимката, но и качеството на придружаващия текст. Ще бъдат раздадени първа, втора и трета награди, ще има и поощрения. Наградата за първо място е безжична тонколонка и външна памет, за второ място – безжични тонколонка и слушалки, за трето място – безжична тонколонка.

          Снимката трябва да бъде придружена и от информация за своя автор. В нея е необходимо да посочите: име, фамилия, години, клас, име на училището, телефон за връзка.

         Участниците могат да изпращат снимките си и придружаващата информация до 31 март 2018 г. вкл. на електронната поща на ОИЦ-Русе – oic_ruse@abv.bg. Изпратените след този срок снимки, няма да участват в класирането. То ще бъде оповестено официално по време на мащабното събитие, посветено на Европейската година на културното наследство 2018, което ще се състои на 14 април 2018 г.  За уточняващи въпроси желаещите да се включат в конкурса могат да се обръщат към експерта на Областен информационен център- Русе Габриела Стефанова на тел. 082/506 899. 

 

 

 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

 

 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.