wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

       8 проекта, финансирани с европейски средства, които помагат за опазването, експонирането, популяризирането  на културното наследство на Русе и региона и развитието на техния туристически потенциал, бяха представени по време на мащабното събитие на центъра на 14 април 2018 г., събота, в пленарна зала на Община Русе. Инициативата беше посветена на Европейската година на културното наследство 2018.

       По този повод ОИЦ-Русе месец по-рано обяви конкурс за снимка на тема „Културното наследство на моя роден край“ в партньорство с Регионалното управление по образование РУО. Победителите в него бяха обявени и наградени по време на съботното събитие, което мина под също с мото. По същото време във фоайето на пленарна зала бяха изложени снимките, които участваха в надпреварата.

       Фотографията „Настоящето се отразява в миналото“  на дванаседесетокласничката от Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ Жанита Рафаелова грабна първата награда – безжична тонколонка и външна памет. Журито оцени креативността на автора и подходящото заглавие, както и придружаващия фотографията текст, който съдържа информация и за миналото на търговската къща на Канети, и за нейното настоящо битие като културно пространство. На второ място беше класирана снимката на деветокласничката Деница Баева от Английската гимназия „Гео Милев“, която фокусира вниманието върху декоративен елемент от фасадата на архитектурна забележителност от 19 век - къщата на търговеца Андре Тюрио в Русе.  Нейната награда беше безжични тонколонка и слушалки. 18-годишната Габриела Куманова от СУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“  спечели трета награда  - безжична тонколонка. Нейната снимка обръщаше внимание на католическата църква „Св. Павел от Кръста“, а придружаващият текст акцентираше на религиозното многообразие в града.

       Освен това бяха връчени 5 поощрителни награди – на Анна Тончева и Неделина Минчева от ПГСАГ „Пеньо Пенев“, на Велислава Николова от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ и на Назлъ Алитова от СУ „Васил Левски“ – Ветово.

       Събитието беше открито от управителя на ОИЦ-Русе Камелия Махакян, след едноминутно мълчание в памет на жертвите на пътно-транспортното произшествие ден по-рано на магистрала „Тракия“.  Началникът на РУО Росица Георгиева приветства участниците в съботния форум, както и участниците в конкурса. Като член на журито тя сподели своите впечатления за тази инициатива.

       След това експертът Габриела Стефанова направи презентация „Европейските фондове в помощ на културното наследство на Русе и региона“. Тя запозна аудиторията с 6 емблематични проекта, финансирани с европейски средства през  програмен период 2007 -2013 г. по различни програми. Най-впечатляващият от тях е „Развитие на културно-историческите атракции в градски туристически ансамбъл“, финансиран с над 4,4 млн. лева по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. По проекта е създаден първият в страната Екомузей с аквариум, изцяло обновен бе Регионалният исторически музей, укрепена беше сградата на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“. Самите сгради на Историческия музей и  библиотеката са културно-исторически забележителности и впечатляват със своята архитектура. Учениците бяха информирани и за два наскоро одобрени проекта по INTERREG България – Румъния 2014 – 2020 на Община Русе в партньорство с Община Гюргево. По единия ще бъде  ремонтиран Пантеонът на възрожденците, а по другия – Художествената галерия в града. И в двата случая ще бъдат създадени общи трансгранични туристически продукти,  съответно съвместно ще популяризират и управляват културното наследство.

       В  края на събитието всички участници във фотоконкурса „Културното наследство на моя роден край“  получиха като подарък за инициативността си снимките си на фотохартия и поставени в паспарту.

         

         

 

 

 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.