wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Русе посрещна 9 май, Деня на Европа, с изложба пред Доходното здание на успешни русенски проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Експозицията е част от инициативата на Европейската комисия „ # Европа в моя регион 2018“ . С нея се присъединяваме към Дните на отворените врати за европейски проекти. Така широката общественост може да  види как европейските политики и средства подобряват облика на Русе и региона.

Областният информационен център – Русе представи пред русенци и гостите на града 10 проекта на Община Русе от стария и настоящия програмни периоди, насочени към градската инфраструктурата, транспорта, социалните дейности, медицината, културно-историческите забележителности и туристическите атракции. В изнесена приемна в близост до изложбата експерти на центъра отговаряха на въпроси на граждани, които проявиха по-задълбочен интерес към въпросните проекти или пък имаха питания по други теми, свързани с европейското финансиране.

Най-голямо внимание гражданите проявиха към проекта „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна зона и изграждане на зони за обществен отдих“ по ОП „Региони в растеж“, който в момента се реализира и трябва да бъде завършен до 2019 г.  Със сигурност този интерес се дължи на факта, че русенци отдавна искат крайбрежната зона на дунавския град да стане по-красива и атрактивна, подобно на други европейски градове на река Дунав. Освен че проектът предвижда реконструкция на кея, по него ще се рехабилитират 4 улици, които го свързват с центъра на Русе, като по този начин ще се реализира единен архитектурно- пространствен и ландшафтен  ансамбъл. Част от този проект е и обновяването на Розариума в Парка на младежта.  Безвъзмездната финансова помощ е 16 790 422 лева.

В изложбата беше показан и проектът, благодарение на който Областен информационен център – Русе продължава да функционира и да информира гражданите от Русе и областта за политиките на ЕС и възможностите, които Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) им предоставят.

С изложбата на ОИЦ пред Доходното здание Русе беше отбелязан на картата на Европа със събития на страницата # EU in May Region (Европа в моя регион).

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.