wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Ученици от Математическа гимназия „Баба Тонка“ – Русе отбелязаха 9 май, Деня на Европа, по интересен и нетрадиционен начин, в рамките на проект „Училище посланик на Европейския парламент“.

Математическата гимназия е единственото русенско училище, спечелило правото да бъде посланик на Европейския парламент. Целта на този проект е да подобри осведомеността на младите хора за Европейския съюз, европейското гражданство, парламентарната демокрация и да ги включи активно в създаването на европейския дневен ред.  

В инициативата, посветена на Деня на Европа,  презентация за ЕС, неговите институции и политики изнесе пред учениците Аглика Събева- Цветанова,  администратор в Генералния секретариат на Европейската комисия в Брюксел. Тя запозна младите хора и с възможностите за студенти по програма „Еразъм +“. 

Допълнителна информация за младежкия обмен и за доброволчеството по програма „Еразъм +“ участниците получиха от експерта на Областния информационен център – Русе Габриела Стефанова. Тя представи пред възпитаниците на Математическата гимназия ОИЦ-Русе, като част от Мрежата от 27 областни центрове, и дейността му.

След това учениците участваха във викторина на тема „Европа без граници“ , която се проведе на английски език. Те демонстрираха завидни познания, както по езика, така и по европейските въпроси.

Особено интересен в контекста на съвременните предизвикателства беше ученическият дебат на тема „На равнището на националната държава или на европейско равнище трябва да се борим срещу тероризма?“. В него участваха два отбора, които защитаваха противоположни тези. Жури в състав  Аглика Събева – Цветанова, директорът на гимназията Митко Кунчев и Миглена Дамянова, старши учител по философия и гражданско образование определи за победител в спора отбора, който пледира , че само единна Европа може да се справи с тероризма.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.